Voor wie?


Doelgroep
Onze zorgorganisatie biedt begeleiding voor kinderen, jongeren en/of jongvolwassenen die hulp nodig hebben op school, op het werk/dagbesteding, in de thuissituatie, zelfstandig wonen of bij persoonlijke hulpvragen.
Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt bij ons en dat de sfeer goed is. Pas dan komt er ruimte voor groei.

Financiering
De begeleiding kan betaald worden vanuit:
- Persoonsgebonden Budget
- Zorg in Natura (contract voor jeugd met alle Friese gemeenten en WMO met Opsterland/Ooststellingwerf/Weststellingwerf/Smallingerland/Heerenveen/Achtkarspelen/Tytsjerkstradiel)

Wachtlijst
Momenteel heeft Kijk Vooruit geen wachtlijst.

Val jij onder deze doelgroep en kunnen wij iets voor jou betekenen? Neem dan contact met ons op.